• Journal EMI

    ISSN. 2602-3970

  • Journal EMI

    ISSN: 2602-3970

Journal EMI Small Cover

International Journal of

Entrepreneurship & Management Inquiries (EMI)

ISSN: 2602-3970

Publisher: Prof.Dr. Himmet KARADAL 

 

Editor-in-chief: Prof.Dr. Himmet KARADAL

journalemiinfo@gmail.com 

http://dergipark.gov.tr/ijemi

 

The International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries (EMI), international, refereed, field indexed, e-journal. EMI is a multidisciplinary outlet for the publication of research notes, empirical findings and conceptual articles that enfold the field of entrepreneurship, economics, administrative and social sciences.

EMI is a peer-reviewed journal that publishes at least 2 issues per year.

Languages: Turkish and English.

Topicality: Authors whose research fell under the following scope are encouraged to submit their papers:

Entrepreneurship, Business Administration, Management and Organization, Human Resource Management, Organizational Behaviour, Srategic Management, Organization Theory, Operation Research, Marketing, Acounting and Financing, Tourism, Economics, Politics Science and Public Management, Sociology, History, Theology, Antropology, Law, Fine Arts, Public Finance, Theology, Pyschology, Edutation and other social sciences.

Peer review: EMI operates a double blind review process. All contributions will be initially assessed by the editor, selected papers are sent to a minimum of two independent reviewers to assess the scientific quality of the paper. The chief editor(s) are responsible for the final decision regarding acceptance or rejection of articles. 

 

Abstracting and Indexing:

Journal EMI being Source by Scientific Indexing Services (SIS)

Journal EMI being Source by CiteFactor

Journal EMI being Source by Google Scholar

Journal EMI being Source by OpenAIRE

Journal EMI being Source by Directory Research Journals Indexing (DRJI)

Journal EMI being Source by İdeal Online

Announcements

Indexed Sources
Journal EMI being Source by Scientific Indexing Services (SIS)
Indexed Sources
Indexed Sources
JOURNAL EMI being Source by Google Scholar
Indexed Sources
JOURNAL EMI being Source by OpenAIRE
Indexed Sources
Journal EMI being Source by İdeal Onine
Indexed Sources
Journal EMI being Source by Directory Research Journals Indexing (DRJI)
Indexed Sources
Journal EMI being Source by CiteFactor

Articles In New Issue

PDF
KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNDE YÖNETSEL ETİK DEĞERLER (MERSİN İLİNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA)

Author(s) :
Cemile ÇELİK
Nihal YILMAZ

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (764 KB)

PDF
AN ANALYSIS ON THE FUTURE OF LIBYAN POLITICAL SYSTEM

Author(s) :
Abdulkarim SAID
Serdar YURTSEVER

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (943 KB)

PDF
SYRIAN CRISIS IN SCOPE OF THE US-RUSSIAN COMPETITION IN MIDDLE EAST

Author(s) :
Abubaker ALAMAILES
Serdar YURTSEVER

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (1039 KB)

PDF
BEŞERİ SERMAYE OLUŞUMUNDA MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

Author(s) :
Suna MUĞAN ERTUĞRAL

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (804 KB)

PDF
ABD'DE HAM PETROL FİYATLARI DİZEL FİYATLARINI NASIL ETKİLEMEKTEDİR: ARDL YAKLAŞIMI İLE AMPİRİK ANALİZ

Author(s) :
Serap ÇOBAN

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (765 KB)

PDF
MENKUL KIYMETLEŞTİRME BANKA KREDİLERİNE KIYASLA FİRMALAR İÇİN ALTERNATİF FONLAMA KAYNAĞI OLABİLİR Mİ? TÜRKİYE’DE HİZMET SAĞLAYAN ŞİRKETLERE UYGULANABİLİRLİĞİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Author(s) :
Bülent GÜNCELER
Murat KESEBİR

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (647 KB)

PDF
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA HİZMET TALEBİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER: ESTETİK TIP MERKEZLERİ ÖRNEĞİ

Author(s) :
Gülay TAMER

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (760 KB)

PDF
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ALGILARI: BİR ALAN ÇALIŞMASI

Author(s) :
Suna MUĞAN ERTUĞRAL

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (1142 KB)

PDF
FİNANSAL FAIR-PLAY KRİTERLERİNE UYUM SÜRECİ FUTBOL KULUPLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARINDA MANİPÜLATİF EYLEMLERİ TETİKLER Mİ?

Author(s) :
Salih TUTAR

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (964 KB)

PDF
TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE AMBALAJIN YERİ VE ÖNEMİ

Author(s) :
Filiz ÖZEN

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (949 KB)

PDF
ÖRGÜTSEL ADALETSİZLİK VE SESSİZLİK İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

Author(s) :
Hasan TUTAR
Semra KÖSE

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (1533 KB)

PDF
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTENDE BAZI BÖLÜMLERE KAYITLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİLİKLE İLGİLİ KAVRAMLARA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE DAVRANIŞ ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

Author(s) :
Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI
Mehmet Veysi BABAYİGİT
Özlem ALTUN

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (816 KB)

PDF
TÜRKİYE’NİN “VİZYON 2023” STRATEJİSİ İLE ALMANYA’NIN “2025” STRATEJİK HEDEFLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0 GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

Author(s) :
Hasan TUTAR
Duygu TERZİ
Gülay TINMAZ

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (1214 KB)

PDF
CHANGE IN THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF ENTERPRISES THAT BECOME MULTINATIONAL AND EFFECTS OF INTERNATIONALIZATION: A RESEARCH IN TEXTILE INDUSTRY

Author(s) :
Meriç Esat BEBİTOĞLU

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (756 KB)

PDF
TR-71 BÖLGESİNDEKİ KOBİ’LERİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE KOSGEB DESTEKLERİNİN ROLÜ

Author(s) :
Tayfur EGE

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (708 KB)

PDF
TÜRK RESMİNDE GELENEKSEL MOTİFLER: Güzin DURAN, Fahr el nissa ZEİD, Maide AREL

Author(s) :
Menekşe  ŞAHİN KARADAL

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (1190 KB)

Share on social networks

License


Creative Commons Lisansı

JOURNAL EMI' de yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.