Editor In Chief

Prof.Dr. Himmet KARADAL, journalemiinfo@gmail.com

http://dergipark.gov.tr/ijemi

 

Managing Editor

Assoc. Prof. Dr. Dababrata CHOWDHURY

http://dergipark.gov.tr/ijemiKADIN GİRİŞİMCİLİĞİNDE YÖNETSEL ETİK DEĞERLER (MERSİN İLİNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA)
Author(s) : Cemile ÇELİK Nihal YILMAZ
Issue :
Volume 2  No. 3 (2018)

Pages :
1-15

View PDF Article (764 KB)
AN ANALYSIS ON THE FUTURE OF LIBYAN POLITICAL SYSTEM
Author(s) : Abdulkarim SAID Serdar YURTSEVER
Issue :
Volume 2  No. 3 (2018)

Pages :
16-32

View PDF Article (943 KB)
SYRIAN CRISIS IN SCOPE OF THE US-RUSSIAN COMPETITION IN MIDDLE EAST
Author(s) : Abubaker ALAMAILES Serdar YURTSEVER
Issue :
Volume 2  No. 3 (2018)

Pages :
33-48

View PDF Article (1039 KB)
BEŞERİ SERMAYE OLUŞUMUNDA MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ
Author(s) : Suna MUĞAN ERTUĞRAL
Issue :
Volume 2  No. 3 (2018)

Pages :
49-63

View PDF Article (804 KB)
ABD'DE HAM PETROL FİYATLARI DİZEL FİYATLARINI NASIL ETKİLEMEKTEDİR: ARDL YAKLAŞIMI İLE AMPİRİK ANALİZ
Author(s) : Serap ÇOBAN
Issue :
Volume 2  No. 3 (2018)

Pages :
64-74

View PDF Article (765 KB)
MENKUL KIYMETLEŞTİRME BANKA KREDİLERİNE KIYASLA FİRMALAR İÇİN ALTERNATİF FONLAMA KAYNAĞI OLABİLİR Mİ? TÜRKİYE’DE HİZMET SAĞLAYAN ŞİRKETLERE UYGULANABİLİRLİĞİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Author(s) : Bülent GÜNCELER Murat KESEBİR
Issue :
Volume 2  No. 3 (2018)

Pages :
75-90

View PDF Article (647 KB)
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA HİZMET TALEBİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER: ESTETİK TIP MERKEZLERİ ÖRNEĞİ
Author(s) : Gülay TAMER
Issue :
Volume 2  No. 3 (2018)

Pages :
91-105

View PDF Article (760 KB)
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ALGILARI: BİR ALAN ÇALIŞMASI
Author(s) : Suna MUĞAN ERTUĞRAL
Issue :
Volume 2  No. 3 (2018)

Pages :
106-125

View PDF Article (1142 KB)
FİNANSAL FAIR-PLAY KRİTERLERİNE UYUM SÜRECİ FUTBOL KULUPLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARINDA MANİPÜLATİF EYLEMLERİ TETİKLER Mİ?
Author(s) : Salih TUTAR
Issue :
Volume 2  No. 3 (2018)

Pages :
126-138

View PDF Article (964 KB)
TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE AMBALAJIN YERİ VE ÖNEMİ
Author(s) : Filiz ÖZEN
Issue :
Volume 2  No. 3 (2018)

Pages :
139-151

View PDF Article (949 KB)
ÖRGÜTSEL ADALETSİZLİK VE SESSİZLİK İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
Author(s) : Hasan TUTAR Semra KÖSE
Issue :
Volume 2  No. 3 (2018)

Pages :
152-175

View PDF Article (1533 KB)
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTENDE BAZI BÖLÜMLERE KAYITLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİLİKLE İLGİLİ KAVRAMLARA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE DAVRANIŞ ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ
Author(s) : Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI Mehmet Veysi BABAYİGİT Özlem ALTUN
Issue :
Volume 2  No. 3 (2018)

Pages :
176-194

View PDF Article (816 KB)
TÜRKİYE’NİN “VİZYON 2023” STRATEJİSİ İLE ALMANYA’NIN “2025” STRATEJİK HEDEFLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0 GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
Author(s) : Hasan TUTAR Duygu TERZİ Gülay TINMAZ
Issue :
Volume 2  No. 3 (2018)

Pages :
195-212

View PDF Article (1214 KB)
CHANGE IN THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF ENTERPRISES THAT BECOME MULTINATIONAL AND EFFECTS OF INTERNATIONALIZATION: A RESEARCH IN TEXTILE INDUSTRY
Author(s) : Meriç Esat BEBİTOĞLU
Issue :
Volume 2  No. 3 (2018)

Pages :
213-232

View PDF Article (756 KB)
TR-71 BÖLGESİNDEKİ KOBİ’LERİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE KOSGEB DESTEKLERİNİN ROLÜ
Author(s) : Tayfur EGE
Issue :
Volume 2  No. 3 (2018)

Pages :
233-246

View PDF Article (708 KB)
TÜRK RESMİNDE GELENEKSEL MOTİFLER: Güzin DURAN, Fahr el nissa ZEİD, Maide AREL
Author(s) : Menekşe  ŞAHİN KARADAL
Issue :
Volume 2  No. 3 (2018)

Pages :
247-264

View PDF Article (1190 KB)

Announcements

Indexed Sources
Journal EMI being Source by Scientific Indexing Services (SIS)
Indexed Sources
Indexed Sources
JOURNAL EMI being Source by Google Scholar
Indexed Sources
JOURNAL EMI being Source by OpenAIRE
Indexed Sources
Journal EMI being Source by İdeal Onine
Indexed Sources
Journal EMI being Source by Directory Research Journals Indexing (DRJI)
Indexed Sources
Journal EMI being Source by CiteFactor

Articles In New Issue

PDF
KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNDE YÖNETSEL ETİK DEĞERLER (MERSİN İLİNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA)

Author(s) :
Cemile ÇELİK
Nihal YILMAZ

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (764 KB)

PDF
AN ANALYSIS ON THE FUTURE OF LIBYAN POLITICAL SYSTEM

Author(s) :
Abdulkarim SAID
Serdar YURTSEVER

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (943 KB)

PDF
SYRIAN CRISIS IN SCOPE OF THE US-RUSSIAN COMPETITION IN MIDDLE EAST

Author(s) :
Abubaker ALAMAILES
Serdar YURTSEVER

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (1039 KB)

PDF
BEŞERİ SERMAYE OLUŞUMUNDA MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

Author(s) :
Suna MUĞAN ERTUĞRAL

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (804 KB)

PDF
ABD'DE HAM PETROL FİYATLARI DİZEL FİYATLARINI NASIL ETKİLEMEKTEDİR: ARDL YAKLAŞIMI İLE AMPİRİK ANALİZ

Author(s) :
Serap ÇOBAN

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (765 KB)

PDF
MENKUL KIYMETLEŞTİRME BANKA KREDİLERİNE KIYASLA FİRMALAR İÇİN ALTERNATİF FONLAMA KAYNAĞI OLABİLİR Mİ? TÜRKİYE’DE HİZMET SAĞLAYAN ŞİRKETLERE UYGULANABİLİRLİĞİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Author(s) :
Bülent GÜNCELER
Murat KESEBİR

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (647 KB)

PDF
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA HİZMET TALEBİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER: ESTETİK TIP MERKEZLERİ ÖRNEĞİ

Author(s) :
Gülay TAMER

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (760 KB)

PDF
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ALGILARI: BİR ALAN ÇALIŞMASI

Author(s) :
Suna MUĞAN ERTUĞRAL

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (1142 KB)

PDF
FİNANSAL FAIR-PLAY KRİTERLERİNE UYUM SÜRECİ FUTBOL KULUPLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARINDA MANİPÜLATİF EYLEMLERİ TETİKLER Mİ?

Author(s) :
Salih TUTAR

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (964 KB)

PDF
TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE AMBALAJIN YERİ VE ÖNEMİ

Author(s) :
Filiz ÖZEN

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (949 KB)

PDF
ÖRGÜTSEL ADALETSİZLİK VE SESSİZLİK İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

Author(s) :
Hasan TUTAR
Semra KÖSE

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (1533 KB)

PDF
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTENDE BAZI BÖLÜMLERE KAYITLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİLİKLE İLGİLİ KAVRAMLARA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE DAVRANIŞ ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

Author(s) :
Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI
Mehmet Veysi BABAYİGİT
Özlem ALTUN

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (816 KB)

PDF
TÜRKİYE’NİN “VİZYON 2023” STRATEJİSİ İLE ALMANYA’NIN “2025” STRATEJİK HEDEFLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0 GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

Author(s) :
Hasan TUTAR
Duygu TERZİ
Gülay TINMAZ

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (1214 KB)

PDF
CHANGE IN THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF ENTERPRISES THAT BECOME MULTINATIONAL AND EFFECTS OF INTERNATIONALIZATION: A RESEARCH IN TEXTILE INDUSTRY

Author(s) :
Meriç Esat BEBİTOĞLU

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (756 KB)

PDF
TR-71 BÖLGESİNDEKİ KOBİ’LERİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE KOSGEB DESTEKLERİNİN ROLÜ

Author(s) :
Tayfur EGE

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (708 KB)

PDF
TÜRK RESMİNDE GELENEKSEL MOTİFLER: Güzin DURAN, Fahr el nissa ZEİD, Maide AREL

Author(s) :
Menekşe  ŞAHİN KARADAL

Volume 2  No. 3 (2018)

View PDF Article (1190 KB)

Share on social networks

License


Creative Commons Lisansı

JOURNAL EMI' de yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.